מוכר ומסובסד ברשיון משרד החינוך

גישה חינוכית

גן הילדים ליטל פיפל הינו גן מוכר שאינו רשמי
בפיקוח משרד החינוך ובעל זכאות לסבסוד גילאי שלוש ומעלההלומד ילד, למה הוא דומה? לדיו כתובה על נייר חדש. והלומד זקן, למה הוא דומה? לדיו כתובה על נייר מחוק( אבות ד,כה).

הגישה החינוכית הפועלת בגן ליטל פיפל, משלבת אלמטים מגישות חינוך מקובלות כגון: הגן הזורם, הגישה האנתרופו סופית, גישת מונטסורי ועוד ... הרעיון המרכזי בשיטת "לב ומשפחה" הוא יצירת אווירה וסביבה בעלת המשכיות משפחתית זורמת שתגרה את הילד להתנסות, לנוע ולהתפתח באופן חופשי בין היתר בשפת האם ובשפה זרה.

אנו מאמינים כי אווירה וסביבה בעלת המשכיות משפחתית זורמת תגרה את הילד להתנסות, לנוע ולהתפתח באופן חופשי בין היתר בשפת האם ובשפה זרה.

בגגנו ישנם מספר רב של אנשי חינוך ושפות, אשר שמים דגש על הבנת משמעותם של מושגים ומילים בשפה ראשונה והשנייה. החידוש הוא בעצם ההכרה ביכולתם של הילדים לקלוט מושגים אלו באופן חושי ובהנאה מתהליך הלמידה. יחד עם זאת הילד אינו צריך להרגיש עומס רב מדי בזמן הפעילות ולכן המשחקים והעזרים המיוחדים של השיטה מתמקדים בכל פעם בממד אחר. עיצוב העזרים הלימודיים שנוצרו על ידי גן ליטל פיפל נועדו לפיתוח החושים, אשר מסייע לילד להתרכז בתכונה מסוימת אחת. כך העזרים מקנים לילד ידע באופן שיטתי, ובזכותם מתבהר הסדר והילד נעזר בהם על מנת להבין ולדעת מה הוא רואה.

מטרתו של המחנך היא להמשיך ולקיים את התלהבותו של הילד מספיגת הידע מבלי להתערב במאמצי הילד ללמד את עצמו. המחנך לומד לכבד את הילד ואת פרטיותו. אולם כשם שבשפה קיים דקדוק שהוא למעשה הכללים המסדירים צירופי אותיות למילים וחיבור מילים למשפטים, כך גם קיים דקדוק של פעילות בשיטת "לב ומשפחה" המחבר את פרטי הפעילות לשלמויות.

נבנה ע"י